Георги Стратиев – ФОТОГРАФ – горска сватба в България. Сватба в планината.